International Tech - Your reliable Partner in IT 

DANSK MENU

 :: Hjem
 :: Vores Profil
 :: Kompetencer
 :: Konsulentvirksomhed
 :: Outsourcing
 :: Kursusvirksomhed
 :: Samarbejde
 :: Vore partnere
 :: Kontakt os


ENGLISH MENU

 :: Home
 :: Our Profile
 :: Competences
 :: Consultant Dept.
 :: Outsourcing
 :: IT Courses
 :: Collaboration
 :: Our Partners
 :: Contact Us


Samarbejde

Har du brug for en enkelt konsulent - eller et helt projekt-team?

Når du har behov for ekstern assistance til løsning af IT-opgaver, kontakter du
blot International Tech.

Så sørger vi for at finde rette vedkommende til jobbet, og du vil modtage CV
samt udkast til en kontrakt.

International Tech kan tilbyde konsulentbistand fra nogle dage og op til flere år.

Vore konsulenter kan enten arbejde alene eller indgå i virksomhedens faste team.

Uanset hvilken opgave, der skal løses, kan vi dække behovet med vore programmører,
projektledere og softwareudviklere.

Vi tilbyder også at gennemføre hele IT-projekter eller delprojekter, som vi leverer
helt færdige og gennemtestede til kunden.

Endelig tilbyder vi at outsource ad hoc eller løbende IT-opgaver til Indien,
hvor vi har eget IT-firma og kontakt med førende virksomheder indenfor snart
sagt alle IT-områder.