International Tech - Your reliable Partner in IT 

Login

   
    
 Remember me
Forgot password?


DANSK MENU

 :: Hjem
 :: Vores Profil
 :: Kompetencer
 :: Konsulentvirksomhed
 :: Outsourcing
 :: Kursusvirksomhed
 :: Samarbejde
 :: Vore partnere
 :: Kontakt os


ENGLISH MENU

 :: Home
 :: Our Profile
 :: Competences
 :: Consultant Dept.
 :: Outsourcing
 :: IT Courses
 :: Collaboration
 :: Our Partners
 :: Contact Us


Vores Profil

Arbejdskraft der sikrer effektive IT-løsninger

International Tech er en IT-konsulent virksomhed, som tilbyder IT-kompetence.

Med base i vore kontorer i Danmark og Indien løser vi opgaver for alle
typer af virksomheder.(Referenceliste udleveres ved forespørgsel).

Vores primære arbejdsområde er at levere IT- konsulenter på kontraktbasis til
udviklingsopgaver og programmering.

Endvidere tilbyder vi at stå for udførelsen af IT-projekter.

International Tech kan også være behjælpelig med outsourcing af større IT-projekter
og IT-opgaver til Indien, hvor vi har etableret vor egen IT- virksomhed.

International Tech blev etableret i 1993 og har siden løst opgaver for en række
virksomheder, herunder store internationale koncerner.

Vores faste stab af IT-udviklere og edb-programmører kan med kort varsel stilles
til rådighed i kortere eller længere perioder overalt i verden.

Alle vore IT-specialister er ansat hos os. Formidlingen sker direkte, og det er
ensbetydende med lave omkostninger for vore kunder samt effektiv kommunikation
ved løsning af opgaver.

Kontakt International Tech, når du får behov for IT-assistance, og snarest herefter vil du modtage et tilbud og CV på de medarbejdere, der passer til opgaven.

International Tech – arbejdskraft der sikrer effektive IT-løsninger.