International Tech - Your reliable Partner in IT 

DANSK MENU

 :: Hjem
 :: Vores Profil
 :: Kompetencer
 :: Konsulentvirksomhed
 :: Outsourcing
 :: Kursusvirksomhed
 :: Samarbejde
 :: Vore partnere
 :: Kontakt os


ENGLISH MENU

 :: Home
 :: Our Profile
 :: Competences
 :: Consultant Dept.
 :: Outsourcing
 :: IT Courses
 :: Collaboration
 :: Our Partners
 :: Contact Us


Outsourcing


Outsourcing af opgaver

Når en virksomhed ønsker at outsource sine opgaver, har vi mulighed for at tilbyde
3 forskellige modeller, der hviler på en behovsanalyse :

 Vi tager en opgave og udfører den med Front Office i Danmark og Back-Office i Indien.

 DC : Dedicated Center i Indien - dvs. alle opgaver lægges ud til vort kontor i Indien.

 BOT : Build, Operate, Transfer - dvs. vi opbygger et team for kunden og yder
 service,  derefter yder vi assistance ved driften af kontoret og sørger i
            sidste ende for den endelige overdragelse til kunden.